N&H läpäisi HSEQ®-arvioinnin erinomaisin arvosanoin

04.06.2024


N&H:lle on suoritettu HSEQ®-arviointi 25.4.2024. HSEQ-arviointi sisältää mm. työterveyteen, työturvallisuuteen, ympäristöasioihin ja laatuun liittyvät arviointialueet.

HSEQ-arviointi perustuu yrityksen itsearviointiin ja paikan päällä tapahtuvaan auditointiryhmän arviointiin. Arviointiin osallistui pääarvioijan lisäksi ilahduttava määrä tilaajayritysten edustajia, joilla on kokemusta yrityksemme toiminnasta myös työmailla. Saamamme palaute antaa meille erittäin hyvät lähtökohdat kehittyä yhä paremmaksi yhteistyökumppaniksi ja palvelutoimittajaksi.

Yrityksemme saama kokonaispistemäärä parani edellisestä auditoinnista ja oli nyt 703 pistettä. Edellinen pistemäärämme vuonna 2020 oli 604 pistettä. Arvosteluasteikko on 0...750. Tyydyttävä on tasolla 0...250, hyvä 250...450 ja erinomainen yli 450 pistettä. Kaikkien tähän mennessä (4.6.2024) auditoitujen yritysten pisteiden keskiarvo on 391 pistettä.

Arvioinnista saamamme positiivinen palaute on osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä ja tästä on oikein hyvä jatkaa. Me N&H:laiset haluamme parantaa ja kehittää toimintaamme kaikilla osa-alueilla jatkuvasti ja olla asiakkaidemme luottamuksen arvoinen yhteistyökumppani.