N&H:n työturvallisuus on maailman kärkitasoa

27.04.2023

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi on luokitellut yrityksemme työturvallisuuden vuonna 2022 tasolle 1 eli maailman kärkeen. 

Taso I – Maailman kärjessä

Työturvallisuustyö on pitkäjänteistä sitoutumista sekä kokonaisvaltaista ja myönteistä suhtautumista työturvallisuuden, työterveyden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen. 

Avainasemassa ovat aktiivinen ennakoiva turvallisuustyö, riskien tunnistaminen ja arviointi, ei-turvalliseen työskentelyyn puuttuminen sekä koko henkilöstön sitoutuminen. 

Me kaikki N&H:laiset teemme pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parantamiseksi. 

Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeä asia kaikessa toiminnassamme ja ajattelemme, että turvallinen työpaikka on jokaisen oikeus.  


https://www.ttl.fi/ajankohtaista/tiedote/tyoturvallisuuden-tasoluokitukset-julki-39-tyopaikkaa-saavutti-nollan-tapaturman-tavoitteen