Palvelulupaus

28.10.2022

Teollisuus elää jatkuvassa kustannuspaineessa. Kunnossapitokaan ei ole säästynyt tältä paineelta. Pitkällä tähtäimellä kunnossapidosta leikkaaminen ei ole paras taktiikka säästämisessä. Tuloksena on kunnossapitovelan ja epäsuorien kustannusten kasvaminen. Kustannuspainetta voidaan purkaa kumppanuudella. 

Kumppanuus asiantuntijayritysten kanssa tuo kustannustehokkuutta, kunnossapitovarmuutta ja erikoisosaamista. Kunnossapidon kustannuksia havainnollistetaan jäävuorella. Veden pinnan yläpuolella ovat suorat kunnossapitokustannukset ja alapuolella epäsuorat kustannukset. 

Tuotantoprosessien ydinosaaminen on osa yrityksien liikesalaisuutta ja sitä harvoin luovutetaan ulkopuolisen hoidettavaksi, mutta ydinosaamista voidaan tukea asiantuntevalla kunnossapitokumppanuudella. Kumppanuudessa ovat merkittävässä roolissa laite- ja laitehistorian tuntemus sekä jatkuvuus.

Teuvo RajamäkiPalvelulupauksessamme takaamme asiakkaillemme asiantuntevan kunnossapidon saatavuuden.