Nostoapuvälineiden tarkastus
Nostoapuvälineiden tarkastus

NOSTOAPUVÄLINEIDEN JA PUTOAMISSUOJAINTEN TARKASTUKSET JA HUOLLOT

Suoritamme nostoapuvälineiden ja putoamissuojainten tarkastusta asiantuntevien ja koulutettujen henkilöiden toimiessa tarkastajina. Työ käsittää nostoapuvälineiden ja niiden komponenttien kunnon ja toimivuuden tarkastamisen, tarpeelliset korjaukset sekä tarkastuksen dokumentoinnin.

Nostoapuvälineeksi luokitellaan mm.

  • kettinkiraksit
  • teräsköysiraksit
  • tekstiiliraksit
  • taljat
  • tarraimet
  • sakkelit, vanttiruuvit, nostosangat, nostoruuvit yms.
  • turvavaljaat ja muut putoamissuojaimet

Tarkastus antaa sinulle haltijana varmennuksen laitteiden toimintakunnosta ja että ne on valmistettu kyseiseen käyttöön. Näin tiedät, että sillä voidaan nostaa turvallisesti ohjeiden mukaisia taakkoja. 

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (Vna 403/2008 § 5) velvoittaa, että työväline on pidettävä turvallisena koko sen käyttöiän säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla. Työnantajalla on vastuu siitä, että nostotöissä käytettävät nostoapuvälineet tarkastetaan pätevän henkilön toimesta määräajoin ja että ne täyttävät voimassa olevat määräykset. Nostoapuvälineet on tarkastettava vähintään kerran vuodessa.