Palvelumme

Toteutamme sulku-, säätö- ja varoventtiilien sekä niihin liittyvien toimilaitteiden huolto- ja korjaustyöt 

Oma korjaamomme on varustettu tarvittavilla koneilla niin koneistus-, hionta- ja kokoamistöihin, kuin täytehitsauksiin, testauksiin ja koestuksiinkin. Venttiilien testaukset ja tiiveys-kokeet voidaan tehdä myös esim. seisokin aikana huoltokohteessa. Tiiveyskokeet suoritetaan standardin SFS 4130 mukaisesti ja varoventtiilien asetuspaineet tarkastamme Kiwa Inspecta Oy:n valvomana.

Teemme hydrauliikkahuoltoja kentällä ja korjaamolla.

Toteutuksiin kuuluvat mm. sylintereiden, venttiilien ja pumppujen vaihdot ja huollot sekä letkujen vaihdot ja vuotojen korjaukset sekä järjestelmämuutokset.

Huollamme mm. keskipako-, kalvo-, mäntä-, ruuvi- ja kierukkapumput.

Pumppuhuoltoihin kuuluu laakereiden tarkastus, akselin linjaus, suoruuden tarkastus sekä tiivisteiden uusiminen ja pintakäsittely.

Teemme myös pumppujen ennakkohuolto- ja asennustöitä kentällä.

Suoritamme ammattitaidolla myös linjaustyöt.

Sekoittajien huoltoihin kuuluu laakereiden tarkastus, akselin linjaus, suoruuden tarkastus, tiivisteiden uusiminen ja pintakäsittely.

Puhaltimiin teemme mm. laakereiden ja moottoreiden vaihdot sekä ennakkohuoltoon kuuluvat puhdistukset ja voitelut kentällä.

Vaihdehuoltoa tehdään useimmille teollisuusvaihteille  

Suoritamme nostoapuvälineiden tarkastusta asiantuntevien ja koulutettujen henkilöiden toimiessa tarkastajina. Työ käsittää nostoapuvälineiden ja niiden komponenttien kunnon ja toimivuuden tarkastamisen, tarpeelliset korjaukset sekä tarkastuksen dokumentoinnin.

Nostoapuvälineet on tarkastettava vähintään kerran vuodessa. (Työvälineiden käyttöpäätös 403/2008)

Kohteiden tunnistaminen perustuu asiakkaan käyttö-, ylläpito- ja työturvallisuusorganisaatioiden näkemyksiin sekä työpaikkakatselmukseen. Näiden perusteella laadimme ehdotuksen toteutuksesta. Toteutus dokumentoidaan kuvien avulla ja jäännösriski arvioidaan kohteittain. Kohteita ovat esim. kulkutasot, kaiteet, rappuset, portaat ja turvaportit, huoltokiskot, nostopisteet, turvakiinnitykset ja koneiden suojat jne

Nuohoinhuoltoja tehdään soodakattiloiden ja kiinteän polttoaineen nuohoimille. Korjaamo palvelee nuohoinvaunujen, venttiilien ja runkojen kunnostuksissa ja muutostöissä. Kentällä tehdään myös nuohoimien ennakkohuolto ja korjaustöitä. 

Voiteluhuollot, öljynvaihdot, rasvaukset

Asennus N&H Service on riippumaton valmistajista ja tekee yhteistyötä eri kone- ja laitevalmistajien kanssa. Meiltä löytyy myös asentajia kokoonpanotöihin.

Konekorjaamomme sijaitsee Oulussa.  Asennus-, huolto- ja korjaustöitä suoritamme työkohteissamme ympäri Suomea.

Ympäristötekoja huoltamalla ja korjaamalla